เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
81
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ