เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมพื้นที่จอดรถด้านหน้าและด้านข้าง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมพื้นที่จอดรถด้านหน้าและด้านข้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (อาคารสำนักงานหลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
164
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ