เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
75
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ