เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

ประกาศจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
118
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ