เจมส์ HM
1 ปีที่แล้ว
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
289
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ