เจมส์ HM
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล.และรั้วลวดหนาม

ประกาศเทศบาลตำบลค่ายเนินวง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล.และรั้วลวดหนาม บริเวณสระน้ำสาธารณะประโยชน์ทุ่งเหียงเหนือ หมู่ที่ ๘ บ้านป่าใต้ ตำบลบางกะจะ อำเถอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
144
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ