เจมส์ HM
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยยาง

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยยาง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
123
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ