เจมส์ HM
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองขลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง

ประกาศเทศบาลเมืองขลุง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
133
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร