Nice
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๔ บ้านเลน - บ้านสวนยายส้ม ตำบลโผงเผง องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
103
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ