Nice
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างห้องน้ำ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างห้องน้ำฌาปณกิจสถาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
90
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ