Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลแวงใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ

ประกาศเทศบาลตำบลแวงใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
70
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ