Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารภายในสำนักงานดับเพลิงเก่า บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
74
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ