Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
71
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ