Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาดัดแปลง และซ่อมแซม อาคาร

ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาดัดแปลง และซ่อมแซม อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
61
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ