Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
35
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ