Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
53
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ศรีสะเกษ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ศรีสะเกษ