Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ

ประกาศจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (อาคารชุดพักอาศัย)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
52
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร