Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักผู้โดยสาร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
43
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร