Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 19 เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคาร

ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 19

เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคาร ของ รพ.ค่ายสุรสิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
39
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร