Nice
1 ปีที่แล้ว
ประกาศศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย

ประกาศศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย ชั้น 14 อาคารศรีพัฒน์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
157
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ