Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน งานบำรุงถนนสาย ศก.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บ้านท่าสว่าง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
22
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พระนครศรีอยุธยา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พระนครศรีอยุธยา