Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าสำนักงานอบต.แหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
39
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ