Nice
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานแพทย์ และเจ้าหน้าที่, ห้องประชุม และห้องแพทย์เวร

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานแพทย์ และเจ้าหน้าที่, ห้องประชุม และห้องแพทย์เวร กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
87
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ