Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย

ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย (บ้านมาบสามเกลียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
75
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ชลบุรี
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ชลบุรี