Nice
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ

ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (แฟลต) เขต 3 ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
84
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ