Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลออนใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาเดี่ยว)

ประกาศเทศบาลตำบลออนใต้

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาเดี่ยว) ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ม.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
40
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ