Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถหอพัก

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถหอพัก A B C จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
47
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ