Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงครัว-พัสดุ

ประกาศโรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงครัว-พัสดุ พื้นที่อาคาร 160 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
89
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ