Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล-วัดหนองปลาไหล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
53
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ