Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องพิเศษตึกกุมารเวชกรรม

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องพิเศษตึกกุมารเวชกรรม จำนวน 4 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
71
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ