Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
61
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ