Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาอเนกประสงค์-หน้าทางแยกสายโคกสูง-หนองเป็ด หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
52
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ