Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ประกาศจังหวัดนครพนม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
44
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ