Nonthawat Autama
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขาลักษณ์จันทน์ - ตลาดห้วยสัก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขาลักษณ์จันทน์ - ตลาดห้วยสัก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งสะท้อน ตำบลปากแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
50
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ