Nonthawat Autama
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำผึ้ง - หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไร่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำผึ้ง - หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไร่ ตำบลเนินขี้เหล็ก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านสวนขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
43
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ