Nonthawat Autama
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลวังน้ำซับ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณที่ดินนางมั้น ผิวลออ ถึงบริเวณที่ดินนางสาวสุลีพร

ประกาศเทศบาลตำบลวังน้ำซับ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณที่ดินนางมั้น ผิวลออ ถึงบริเวณที่ดินนางสาวสุลีพร ธนโภคาสุข หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
72
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ