Nonthawat Autama
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลกมลาไสย - บ้านสงเปลือย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลกมลาไสย - บ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๗ ตำบลธัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
58
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ