Nonthawat Autama
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า หมู่ที่ ๑๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านยิ่งเจริญ ตำบลคุยม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
54
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ