Nonthawat Autama
11 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลวังน้ำซับ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณที่ดินนางอุดม สุวรรณประทีป ถึงบริเวณที่ดินนางสาวสมคิด ศรีนาค หมู่ที่ ๓ บ้านพังม่วง

ประกาศเทศบาลตำบลวังน้ำซับ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณที่ดินนางอุดม สุวรรณประทีป ถึงบริเวณที่ดินนางสาวสมคิด ศรีนาค หมู่ที่ ๓ บ้านพังม่วง ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
110
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ