Nonthawat Autama
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา ไผ่เกาะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา ไผ่เกาะ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
128
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ