Nonthawat Autama
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสวนนายวีชัย พ่อแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสวนนายวีชัย พ่อแก้ว เชื่อมซอย ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านหัวฝาย ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
72
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครสวรรค์
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครสวรรค์