Nonthawat Autama
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

ประกาศเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
82
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ