Nonthawat Autama
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๘๙-๐๐๒ สายทาง ถนนบ้านกองทราย-ยางเนิ้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๘๙-๐๐๒ สายทาง ถนนบ้านกองทราย-ยางเนิ้ง (ณนว) หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
72
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครสวรรค์
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครสวรรค์