Nonthawat Autama
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
62
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ