Nonthawat Autama
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งแก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียนยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) ของโรงเรียนบ้านทุ่งแก

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งแก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียนยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) ของโรงเรียนบ้านทุ่งแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
60
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ