noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านส่องตาแล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านส่องตาแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
139
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ