เนย
3 วันที่แล้ว
การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๑-๐๑๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๑-๐๑๖ สายบ้านนายเสนอ-บ้านนายสมพงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทอนหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
12
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ