เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขุมวิท

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขุมวิท - พัน ร.๗ - เนินกลาง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔,๙ ตำบลตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
11
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ