noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่สิน (แหลมยาง)

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคอก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่สิน (แหลมยาง) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
109
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ