เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านแดงน้อย หมู่ ๖

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านแดงน้อย หมู่ ๖ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
16
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ